Elektros ir elektroninės įrangos atliekų kainos

 

Kainų galiojimo terminas: nuo 2018-05-01 iki 2018-05-31

 

Eil. Nr. Kategorija Atliekų pavadinimai Atliekų surinkimo kainos pas Atliekų turėtoją Atliekų priėmimo kainos ATC veiklos vykdymo vietoje

(Riovonių g. 2A, Vilnius)

Atliekų turėtojas moka ATC,

EUR/kg (be PVM)

ATC moka Atliekų turėtojui,

EUR/kg (be PVM)

Atliekų turėtojas moka ATC,

EUR/kg (be PVM)

ATC moka Atliekų turėtojui,

EUR/kg (be PVM)

1. 1. Temperatūros keitimo įranga Šaldytuvai, šaldikliai, oro kondicionavimo įranga ir kita šaldymo įranga

(visos komplektacijos)

0,00 0,09
2. Šaldytuvai, šaldikliai, oro kondicionavimo įranga ir kita šaldymo įranga

(ne visos komplektacijos)

0,15** 0,10**
3. Tepaliniai radiatoriai ir kita temperatūros keitimo įranga 0,00 0,09**
4. 2. Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2 Televizoriai, kompiuterių monitoriai

(visos komplektacijos)

0,00 0,00
5. Televizoriai, kompiuterių monitoriai

(ne visos komplektacijos)

0,50 0,40
6. Nešiojamieji kompiuteriai

(visos komplektacijos)

0,10 0,26
7. Nešiojamieji kompiuteriai

(ne visos komplektacijos)

0,05 0,00
8. Kita įranga, kurioje yra ekranų 0,00** 0,00**
9. 3. Lempos Dienos šviesos lempos 1,20T 1,00T
10. 4. Stambi įranga

(bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)

Skalbimo mašinos, stambūs automatiniai produktų išdavimo įtaisai

(visos komplektacijos)

0,00 0,10
11. Skalbimo mašinos, stambūs automatiniai produktų išdavimo įtaisai

(ne visos komplektacijos)

0,00** 0,00**
12. Elektrinės viryklės, indaplovės, stambūs šviestuvai (metaliniai) 0,00 0,10
13. Stambūs spausdintuvai, stambi kopijavimo įranga (be dažomųjų miltelių kasečių)

(visos komplektacijos)

0,00 0,05
14. Stambūs spausdintuvai, stambi kopijavimo įranga (be dažomųjų miltelių kasečių)

(ne visos komplektacijos)

0,00** 0,00**
15. Stambios fotovoltinės plokštės 0,15** 0,08**
16. Kiti stambūs prietaisai ir įranga

(visos komplektacijos)

0,00 0,10**
17. Kiti stambūs prietaisai ir įranga

(ne visos komplektacijos)

0,00** 0,00**
18. 5. Smulki įranga

(nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

Namų ūkio prietaisai, vartojimo įranga, šviestuvai, garso ir vaizdo atkūrimo įranga, muzikinė įranga, elektriniai ir elektroniniai įrankiai, žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga, medicinos prietaisai, stebėjimo ir kontrolės prietaisai, automatiniai daiktų išdavimo įtaisai 0,00 0,10**
19. 6. Smulki IT ir telekomunikacijų įranga

(nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

Stacionarūs kompiuteriai be monitorių, pelių ir klaviatūrų

(visos komplektacijos)

0,10 0,26
20. Stacionarūs kompiuteriai be monitorių, pelių ir klaviatūrų

(ne visos komplektacijos)

0,00 0,00
21. Smulkūs spausdintuvai, smulki kopijavimo įranga (be dažomųjų miltelių kasečių)

(visos komplektacijos)

0,00 0,05
22. Smulkūs spausdintuvai, smulki kopijavimo įranga (be dažomųjų miltelių kasečių)

(ne visos komplektacijos)

0,00** 0,00**
23. Kompiuterių pelės, klaviatūros, ausinės 0,00 0,00
24. Mobilieji telefonai

(ne išmanieji)

0,10 1,50**
25. Kita smulki IT ir telekomunikacijų įranga

(nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

0,00 0,00**
26. UPS (nepertraukiamo maitinimo šaltiniai) 0,10 0,12
27. Spausdintuvų ir kopijavimo aparatų dažomųjų miltelių kasetės 2,50 2,30
28. Kompiuterių monitorių ir kineskopų stiklas 2,50 2,30
29. Televizorių, šaldytuvų ir kitos stambios buitinės technikos išvežimo paslauga

(iš namų ūkių)

6,00 0,00
30. Atliekų rūšiavimo/atskyrimo nuo pakuočių paslauga 0,60 0,40
31.   Kitos atliekos **

** – kainos derinamos šalių susitarimu;

T – atliekos priimamos su pakuote, pakuotės svoris įskaičiuojamas į surinkimo/priėmimo kainą.

ATC taiko Atliekų turėtojui mokesčius už šias paslaugas:

  • pavojingųjų atliekų lydinčių dokumentų parengimą. ATC teikiamų pavojingųjų atliekų lydinčių dokumentų parengimo paslaugų mokestis sudaro 2,00 EUR (du eurai, 00 ct.);
  • atvažiavimą pas Atliekų turėtoją surinkti atliekų. ATC teikiamos kiekvieno atvažiavimo paslaugos mokestis sudaro 10,00 EUR (dešimt eurų, 00 ct.);
  • rūšiavimą, jei Atliekų turėtojo perduotos ATC atliekos tinkamai neišrūšiuotos, sumaišytos su kitomis medžiagomis ir (ar) atliekomis. ATC teikiamų rūšiavimo paslaugų mokestis sudaro 0,20 EUR (dvidešimt eurocentų) už kiekvieną išrūšiuotą kilogramą;
  • prastovą. ATC prastovos paslaugų teikimo mokestis sudaro 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų, 00 ct.) už kiekvieną ATC praleistą valandą, laukiant kol Atliekų turėtojas sudarys tinkamas sąlygas ATC netrukdomai surinkti atliekas.

pastaba: Atsiskaitymai už paslaugas banko kortelėmis nevykdomi.